Виж повече снимки на Система RBM21
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

Система RBM21

Системата осъществява опростен контрол на достъпа до 500 потребителя, в офиси, паркинги, СПА центрове, басейни, болнични заведения, санаториуми и др. Работи с дефинирани магнитни карти или жетони, даващи възможност за програмиране времетраенето на престоя, или времето за ползването на дадена услуга. Основните функции на системата са:
Кредитно предплащане на престоя – при всяко ползване на услуга или престой, предплатената сума намалява. Пример: В хотелски комплекс, за предплатено ползване на Сауна 10 пъти, магнитната карта отчита към системата всяко ползване на услугата, като след 10-я път е невъзможен достъпа до сауната. Подходящо за голям брой обществени услуги.
Предплатена услуга с ограничено време за ползване. Пример: платено за 30 мин.ползване на паркинг. При престой по-голям от 30 минути, системата блокира изхода до заплащане на разликата.

 • Блокиране на изхода. Приложимо при случаите, когато след влизане се изисква определено минимално време за престой.
 • Добавяне на допълнителни обекти за следене и контрол на достъпа към системата като: допълнителни места за паркиране, допълнителни офиси, допълнителни кабинети към СПА-центрове и др.
 • Светофарен контрол на достъпа, контролиран от системата Червен и зелен светофар, контролирани автоматично от RBM21 указват наличието на свободни места в паркинга, или че няма свободни места.
 • ANTIPASSBACK функция на системата. Не позволява магнитната пропускна карта след регистриране на входа да бъде преотстъпена на друг ползвател за вход или изход (дава право само на изход).
 • Хронология на посещенията – системата регистрира автоматично датата и часа на последното преминаване на всеки ползвател (подходящо за регистрация на работно време).
 • Статистика. Показва ползвателите на системата в момента.
 • Директен контрол – чрез персонален компютър се следят всички места за достъп (бариери, входни врати, врати на кабинети, офиси и др., както и движението на ползвателите.
 • Диференцирано следене на предплащането. Системата следи преплатени услуги, които са с различни цени и времетраене, гарантираща точност на отчитането (време и пари) при напускането на обекта.


Конструирана за лесно обслужване, системата може да работи и без персонален компютър за директно наблюдение на движението на потребителите.

* Вижте също раздел 'Бариери', система PS-4000
Виж повече снимки на Система RBM84
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

Система RBM84

Съчетаваща висока технология и гъвкавост, системата е предназначена за пълен контрол на достъпа до 5500 потребителя. Подходяща е за големи индустриални обекти. С нея се контролират паркинги, достъп до офиси, достъп до работни помещения, контрол на потока от посетители и работещи, контрол на достъпа до товаро-разтоварни места, регистриране и отчитане на престой на посетители и работно време. Командния контрол на системата е съобразен за работа с компютър, даващ възможност за почасов и ежедневен отчет на достъпа, както и моментна картина на присъствието. Софтуерът на системата е интуитивен и лесен за работа, с прегледен и разбираем графичен дизайн. RBM84 позволява всеки потребител да бъде асоцииран към системата с персонална регистрация, код за достъп, време на влизане и престой, принадлежността му към дадена работна група, детайлна персонална разпечатка за определен период от време и много други възможности.

Функциите на системата са:
Управление и конфигурация на всички периферни устройства

 • Управление на различни датчици за достъп на определена група потребители.
 • Избор, задаване и управление на различни по времетраене ANTIPASSBACK функции.
 • Моментна картина на всички потребители в системата.
 • Контрол и преконфигурация на системата по интернет.
 • Модификация и разширение функциите на системата по всяко време.
 • Диференцирано следене на предплащането, в зависимост от вида на престоя, зададеното, или ограничено време.
 • Възможност за програмиране на различни времеви ограничения на престоя – работно време на служители и работници, време за престой на посетители, време за товаро-разтоварен престой и много други.
 • Принтиране на нужната справка, или информация по контрола.
 • Автоматично архивиране на дневния контрол на достъпа.
 • Чрез зададени цени на системата, избягване на субективно ценообразуване за престоя на външни лица.


Управлението на системата е микропроцесорно и позволява както запаметяване на многобройни данни за потребителите, така и данните за преминаване през различните контролирани места на обекта. Всички управления и датчици рабтят безотказно и подават непрекъсната информация към персоналния компютър, отдалечени от него до 1000 метра.

Системата има възможност за комплектоване с дистанционни радиоуправления, различни четци на магнитни карти, цифрови бутонни панели за кодиран достъп (външни и за вграждане), локални светофарни уредби (зелена-червена светлина) за показване моментното запълване на паркингите, магнитни сензори за преминаване и други. Нивото на защита на системата е IP54.

* Вижте също раздел Бариери - система PS-4000.